27. мај 2012.

Francuski sa overom

Sudski tumač za francuski jezik

MAJA RADOVIĆ

Radno vreme:  Od ponedeljka do petka od  10  do 17


Lokacija: Beograd, Trg Republike

Telefon: 064 15 15 237
Sa overom i bez overe

PREVODI SVIH DOKUMENATA SA OVEROM I BEZ OVERE

Brzo i stručno prevođenje sa overom sudskog tumača (sudskog prevodioca) za zvanične potrebe, i prevođenje bez overe za sve druge potrebe.


NAJČEŠĆE PREVOĐENA DOKUMENTA

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih), državljanstva, diplome, lične karte, vozačke dozvole, pasoši, međunarodne dozvole, medicinska dokumentacija, punomoćja, sudska dokumentacija (tužbe, ugovori, odluke...), pravilnici, finansijski izveštaji, tehnička uputstva....venčanja sa stranim državljanima...


OBAVEZA KLIJENATA

Za prevode dokumenata koji se overavaju, potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta. U slučajevima hitnih pervoda moguće je mail-om poslati skenirani dokument za prevod ali u tom slučaju je obavezno doneti original dokumenta na uvid pri preuzimanju overenog prevoda.